Odpowiedzi na najczęstsze pytania


Odzyskujemy środki przede wszystkim w postępowaniu sądowym. Każdą sprawę prowadzimy indywidualnie.

 

 

Jak rozpocząć odzyskiwanie środków?

Skontaktuj się z Kancelarią mailowo lub telefonicznie, by uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania i by uzyskać dokumenty niezbędne do wszczęcia odzyskiwania środków.

 

Ile mam czasu na odzyskanie wpłaconych środków?

Roszczenie o zwrot środków przedawnia się po 10 latach. Oznacza to, że można dochodzić sądownie wpłat wykonanych do 10 lat wstecz. Jeśli jednak Twoja pierwsza wpłata już się przedawniła, to pamiętaj, że można odzyskać kolejne wpłaty, od których nie upłynął jeszcze 10-letni okres.

 

Dlaczego kierujemy sprawy do Sądu?

Ponieważ uznajemy tylko możliwość odzyskania całości środków. Postępowanie polubowne, jeśli jest możliwe, zawsze wiąże się z ustępstwem z obu stron. A ustępstwo oznacza odzyskanie tylko części środków.

 

Czy kierujemy pozwy zbiorowe?

Nie. Samo przygotowanie pozwu zbiorowego zajmuje więcej czasu, niż przeprowadzenie przez nas postępowania w indywidualnej sprawie. 

 

Czy będę musiał przyjechać do Kancelarii?

Nie. Wystarczy przesłanie oryginałów dokumentów do Kancelarii.

 

Czy będę musiał stawić się do Sądu?

Czasem stawienie się w Sądzie jest konieczne. W każdej sprawie decydujemy indywidualnie, czy charakter sprawy lub podnoszone przez Bank okoliczności mogą spowodować, że uzyskanie informacji bezpośrednio od Kredytobiorcy będzie istotnym argumentem w sprawie. Jeśli konieczność stawienia się w Sądzie będzie wskazana, to postaramy się zorganizować przesłuchanie w Sądzie najbliższym miejsca zamieszkania Kredytobiorcy.

 

Skąd pewność, że środki zostaną odzyskane?

Przeprowadziliśmy kilkaset spraw sądowych i wygraliśmy w całości każdą z nich. W każdej sprawie klient otrzymał całość utraconych środków wraz z odsetkami. Niniejszą ofertę przedstawiamy na podstawie szerokiego doświadczenia zdobytego na salach sądowych Sądów Rejonowych, Sądów Okręgowych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Czy bank może w "zemście" wypowiedzieć mi umowę kredytu?

Nie. Umowa hipoteczna jest umową. Zawiera wszelkie  prawa i wszelkie obowiązki stron - kredytobiorcy i banku. A to umowa przewiduje, w jakich sytuacjach może nastapić jej rozwiązanie: najczęściej jest to nieopłacenie rat w terminie czy sprzedaż przedmiotu umowy. Umowa kredytu nie przewiduje natomiast możliwości wypowiedzenia umowy, ponieważ klient wystąpił przeciwko bankowi do Sądu. 

 

Należy pamiętać, że kapitałem banku jest również jego wizerunek. Bank natomiast stosując "zemstę" naraziłby się na bardzo dotkliwą stratę wizerunkową. A taką stratę najtrudniej odbudować.

 

 

 


 

Odzyskując środki za pośrednictwem naszej Kancelarii uzyskasz całość utraconych środków wraz z odsetkami, które pokrywają częściowo lub całkowice koszty prowadzenia sprawy.

 

 

Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich praw skutecznie już dziś!