Od Twojej umowy upłynęło 10 lat?


Jeżeli Twoja umowa kredytu została zawarta ponad 10 lat temu, to pamiętaj, że nie stanowi to przeszkody w odzyskaniu przynajmniej części poniesionych kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

 

Jeżeli zawarłeś umowę kredytu w 2006 roku, to odzyskamy składki opłacone w latach kolejnych: 2009 roku, 2012 roku, 2015 roku i 2018 roku.

 

Zadzwoń i zapytaj o możliwości.

 

          Nasza Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu środków wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego od mBank (dawniej MultiBank) i PKO BP, a także na ubezpieczenie niskiego udziału własnego od Banku Millennium.

 

Mamy 100% skuteczność uzyskaną w kilkuset dotychczas zakończonych sprawach.  

W każdej z zakończonych spraw odzyskaliśmy całkowitą kwotę wraz z odsetkami.

 

      

Nie pobieramy żadnych opłat aż do czasu odzyskania środków od Banku. Szczegóły w zakładce cennik.

 

Podpisałeś aneks dotyczący ubezpieczenia? Zobacz aktualności.

Należy wiedzieć, że: 

 

Punkt umowy zobowiązujący Kredytobiorcę do opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowi klauzulę niedozwoloną i jego stosowanie jest zakazane w umowach z konsumentami.

 

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 

 

Czym są ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)?

 

UNWW jest sposobem uzyskiwania przez banki dodatkowych opłat okołokredytowych.

 

Tysiące klientów przy zakupie nieruchomości zostało zmuszonych do opłacenia UNWW, mimo, że to ubezpieczenie chroni wyłącznie interesy banku.

 

W większości przypadków klienci nie byli informowani o celu ubezpieczenia.

 

Mimo wielu publikacji i wyroków sądowych banki nadal odmawiają polubownego zwrotu UNWW.