Nasza Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu środków wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego od mBank i PKO BP, a także na ubezpieczenie niskiego udziału własnego od Banku Millennium.

 

Mamy 100% skuteczność uzyskaną w kilkuset dotychczas zakończonych sprawach.  

W każdej z zakończonych spraw odzyskaliśmy całkowitą kwotę wraz z odsetkami.

 

      

Nie pobieramy żadnych opłat aż do czasu odzyskania środków od Ubezpieczyciela. Szczegóły w zakładce cennik.

Należy wiedzieć, że: 

 

Punkt umowy zobowiązujący Kredytobiorcę do opłacania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowi klauzulę niedozwoloną i jego stosowanie jest zakazane w umowach z konsumentami.

 

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 

 

Czym są ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

 

UNWW jest sposobem uzyskiwania przez banki dodatkowych opłat okołokredytowych.

 

Tysiące klientów przy zakupie nieruchomości zostało zmuszonych do opłacenia UNWW, mimo, że to ubezpieczenie chroni wyłącznie interesy banku.

 

W większości przypadków klienci nie byli informowani o celu ubezpieczenia.

 

Mimo wielu publikacji i wyroków sądowych banki nadal odmawiają polubownego zwrotu UNWW.